AcasaParametrii de calitate

Parametrii de calitate

 

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de voce este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Enigma-System (de  exemplu: conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Enigma-System, etc.)

Termenul de remediere a Deranjamentelor Serviciului de date este de 24 de ore, cu exceptia situatiilor in care termenul un poate fi respectat din cauze neimputabile Enigma-System (de exemplu, conditii meteo nefavorabile, orice cauze care conduc la imposibilitatea de acces la echipamentele Enigma-System etc.).

 

Activarea serviciilor are loc în maximum 60 (saizeci) de minute:

(i) de la data la care partile au semnat Contractul, daca Enigma-System nu solicita documente sau constituirea unui Fond de garantie sau a unui Avans pentru risc financiar,

(ii) de la data la care Clientul a pus la dispozitia Enigma-System documentele solicitate cuprinzând informatii care sa ateste identitatea, adresa si o situatie financiara corespunzatoare a Clientului,

(iii) de la data la care Clientul a constituit Fondul de garantie sau Avansul pentru risc financiar,

(iv) de la data instalarii Echipamentului CPE (customer-premises equipment) la Locatie.

Activarea Serviciilor preplatite are loc imediat dupa introducerea Cartelei SIM in telefon, in momentul primului apel sau a primului mesaj scris trimis sau în momentul primei sesiuni de date efectuate.